Diensten

De Cijferij biedt statistische consultancy op maat van de klant. Concreet worden volgende diensten aangeboden:

Ontwerpen onderzoeksdesign 

De ontwikkeling van een doordacht onderzoeksdesign is cruciaal voor een succesvol verloop van uw onderzoek.
De Cijferij adviseert u vanaf het startpunt van uw onderzoek en zal samen met u het onderzoeksdesign uitwerken.
In deze startfase zoeken we een antwoord op vragen als:

 • Wat wenst u precies te onderzoeken?
 • Welke hypothesetoetsen kunnen we hieruit afleiden?
 • Welke variabelen dienen we hiervoor te meten?
 • Welke methodologie kunnen we hiervoor hanteren?
 • Wie zijn uw respondenten?
 • Hoe worden de data verzameld?
 • Wat is het doel van het onderzoek?
 • Welke vorm van rapportering sluit hierbij aan?
 • Welke timing kunnen we vooropstellen?

terug naar top

Opstellen en fijnstellen vragenlijst

Een goede vragenlijst, geen sinecure.
De kwaliteit van de vragenlijst bepaalt de methodologische mogelijkheden van uw onderzoek.
De Cijferij staat u graag bij om via een optimale vragenlijst het beste uit uw onderzoek te halen.

terug naar top

Implementeren vragenlijst in online survey tool

Online surveys: snel én goedkoop. 
Waarom zou u werken met een online enquête? Enkele voordelen:

 • respondenten makkelijk bereikbaar
 • data snel beschikbaar
 • budgetvriendelijk
 • gebruik bewegend beeldmateriaal (video) mogelijk

De Cijferij kan uw vragenlijst implementeren in een online tool, indien gewenst met een aangepaste layout in de huisstijl van uw onderneming.

terug naar top

Bevraging respondenten & data verzameling

De Cijferij kan instaan voor de dataverzameling via:

 • Face to face bevraging
 • Telefonische bevraging
 • Online survey
 • Mystery shopping
 •  …

terug naar top

Invoer data

De Cijferij werkt ondermeer met het statistisch software pakket SPSS.
Data kunnen ingevoerd worden vanuit papieren enquêtes, excel en online tools.

terug naar top

Data cleaning

Alvorens statistische analyses toe te passen onderwerpt De Cijferij uw data aan een noodzakelijke grondige datacleaning: fouten in de data worden gecorrigeerd, outliers worden gedetecteerd en missing values worden gedefinieerd. Verder worden de variabelen en hun waarden gelabeled waardoor u heldere veelzeggende outputs bekomt.

terug naar top

Data transformaties

Met het oog op een optimale dataverwerking, kunnen ruwe data getransformeerd worden.

terug naar top

Statistische analyses

Afhankelijk van het onderzoeksopzet kunnen uiteenlopende statistische analyses uitgevoerd worden, gaande van eenvoudige beschrijvende statistieken tot complexere multivariate toetsen. Een greep uit ons aanbod:
Een combinatie van verschillende technieken kan leiden tot een diepgaand inzicht in uw data.

 • Frequentietabellen en kruistabellen
 • Kengetallen van centraliteit, spreiding, scheefheid en kurtosis
 • T-toetsen
 • Afhankelijkheidstoetsen
 • Verdelingstoetsen
 • Regressieanalyse
 • Logistische regressieanalyse
 • Factoranalyse
 • Clusteranalyse
 • Variantie analyse
 • Conjoint analyse
 • Rule Induction
 • Decision Trees
 • GAP - analyses
 • Importance - Satisfaction analyses
 • ….

terug naar top

Rapportering onderzoeksresultaten

(beknopt of uitgebreid, op maat en niveau van de klant)

Een begeleidend rapport vertaalt de onderzoeksresultaten in mensentaal.
De output van het onderzoek kan kant en klaar ingebouwd worden in uw communicatietraject.
De diepgang en omvang van het onderzoeksrapport wordt afgestemd op uw wensen.
De Cijferij levert zowel rapporten op basic niveau als op diepgaand wetenschappelijk niveau.

terug naar top

Presentatie onderzoeksresultaten 

De Cijferij kan de onderzoeksresultaten presenteren in uw bedrijf en/of afleveren in een heldere Powerpoint presentatie.

terug naar top

Downloads


© de cijferij 2021 | webdesign door SPATIE